Architektura

Wyspa Fogo

Fogo Island to niesamowita kanadyjska wyspa położona przy północno-wschodnim wybrzeżu Nowej Fundlandii. Ograniczona przez surowe brzegi dzikiego Północnego Atlantyku jest miejscem o wyjątkowej historii i tradycji. Izolacja geograficzna i położenie na dalekiej północy wykształciły społeczeństwo rzemieślników, rybaków i budowniczych. Mieszkańcy “Fogo” od lat żyją w zgodzie z naturą, czerpiąc z jej darów. Subarktyczny krajobraz Fogo Island jest również domem dla wielu gatunków flory i fauny. Tajga, las iglasty charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego chłodnego Północnej Ameryki, jest schronieniem dla lisów, bobrów, karibu. Lodowate wody wyspy przepełnione są dorszami. Latem odwiedzają ją stada wielorybów – widoczne z okien hotelu Fogo Island Inn.


Fogo Island is an amazing Canadian island located on the north-east coast of Newfoundland. Restrained by the harsh shores of the wild North Atlantic, it is a place of exceptional history and tradition. Geographical isolation and the location in the far north have created a society of artisans, fishermen and builders. For years, the inhabitants of “Fogo” live in harmony with nature, drawing from its gifts. The Subarctic landscape of Fogo Island is also home to many species of flora and fauna. Taiga, a coniferous forest characteristic of the temperate climate of cool North America, is a refuge for foxes, beavers, caribou. The icy waters of the island are filled with cods. In summer, they visit herds of whales – seen from the windows of the Fogo Island Inn.

Fogo Island Inn to pięciogwiazdkowy hotel zaprojektowany przez nowofundlandzkiego architekta Todda Saunders (www.saunders.no) dzięki Fundacji Shorefast. Celem fundacji było gospodarcze i kulturowe ożywienie wyspy, a także zapewnienie jego mieszkańcom miejsc pracy. Hotel miał wpisywać się w surowy, naturalny krajobraz, a także być zgodny z lokalnymi tradycjami budowlanymi. Architektowi udało się sprostać temu niełatwemu zadaniu, budynek jest pięknym przykładem nowoczesnej architektury współczesnej, a każdy jego szczegół odzwierciedla kulturę wyspy. Piękna biała drewniana konstrukcja osadzona na palach na granitowych skałach subtelnie integruje się z otoczeniem. W hotelu znajduje się restauracja, prowadzona przez jednego z najlepszych szefów kuchni w Kanadzie, biblioteka, małe kino, galeria sztuki, a także spa i sauna. Wnętrza przepełnione są rękodziełem miejscowej ludności: tradycyjne meble, ręcznie robione kołdry i tkane dywaniki – niegdyś zanikająca twórczość, otrzymała tam nowe życie.


Fogo Island Inn is a five-star hotel designed by Newfoundland architect Todd Saunders (www.saunders.no) thanks to the Shorefast Foundation. The aim of the foundation was the economic and cultural revival of the island, as well as providing its inhabitants with jobs. The hotel was to fit into a harsh, natural landscape, as well as be in line with local building traditions. The architect has managed to cope with this difficult task, the building is a beautiful example of modern contemporary architecture, and every detail of it reflects the culture of the island. Beautiful white wooden structure set on stilts on granite rocks subtly integrates with the surroundings. The hotel has a restaurant, run by one of the best chefs in Canada, a library, a small cinema, an art gallery, as well as a spa and sauna. The interiors are filled with handicrafts of the local population: traditional furniture, hand-made quilts and woven rugs – once disappearing creativity, she received a new life there.

Biuro Saunders Architecture otrzymało również zlecenie zaprojektowania sześciu studiów dla artystów. Inicjatywa organizacji Shorefast Foundation i Fogo Island Arts Corporation ponownie miała służyć kultywowaniu tradycji wyspiarzy oraz odmłodzeniu wyspy poprzez sztukę i kulturę. Podobnie do lokalnych domów rybackich posadowione są na palach i wykonane z drewna. Musicie przyznać – Fogo Island zapewnia niesamowite widoki, a jej architektura posiada duszę.


Saunders Architecture also received the commission to design six studies for artists. The initiative of the Shorefast Foundation and Fogo Island Arts Corporation was once again aimed at cultivating the islanders’ tradition and rejuvenating the island through art and culture. Similarly to local fishing houses, they are built on stilts and made of wood. You have to admit – Fogo Island provides amazing views, and its architecture has a soul.

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *